XIV Prezentacje Artystyczne Seniorów (03.09.17)

Wykonanie: A. Nowak