Wyjazd grupy plastycznej UTW z Chełmna do Hann. Münden (24-26.02.17)

Wykonanie: A. Nowak