Pierwszy Jubileusz
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chełmnie

Uroczystość 5 -lecia naszego UTW odbyła się 26 lutego 2014 roku w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Chełmnie. Na obchody mieszkańców miasta wspólnie zaprosili : Rada Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Chełmińskim Domu Kultury, Burmistrz Miasta Chełmna oraz dyrektor Chełmińskiego Domu. Jedną z atrakcji był m.in. koncert studentów Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Wykład - początki szkolnictwa wyższego w Chełmnie wygłoszony został przez Władysława Fliegera. Wszyscy członkowie Rady Programowej otrzymali piękne kwiaty od swoich Słuchaczy. Nagrody i upominki otrzymali członkowie Rady Słuchaczy oraz wyróżniający się słuchacze UTW. Taneczna, mniej oficjalna część obchodów, porwała wszystkich słuchaczy i gości do wspólnej zabawy.

Kartki z historii naszego UTW w Chełmnie

W listopadzie 2008 roku w odpowiedzi na liczne sygnały mieszkańców naszego miasta, w Chełmińskim Domu Kultury odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące powołania w Chełmnie Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Janusz Napora – dyrektor ChDK, zaprosił do współpracy m.in.: Mariusza Kędzierskiego – Burmistrza Miasta Chełmna, Ewę Gerka, prof. Marię Murawską, ks. Zbigniewa Walkowiaka, prof. Marka Zielińskiego, dr n. med. Mirosławę Felsmann, dr Mariusza Felsmanna oraz Mieczysława Żelazko. Osoby te utworzyły pierwszą radę programową. W spotkaniu wzięli udział również Zenobia Frelichowska – organizator UTW w Bydgoszczy, Ireneusz Frelichowski – prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Seniorów oraz członkowie Klubu Seniora działającego przy ChDK prowadzonego przez Marię Jaworską. Do grona Rady Programowej dołączyli w okresie późniejszym Anna Soborska - Zielińska, ks. dr Sławomir Tykarski, Magdalena Ludwikowska oraz Marzanna Pieniążek.

Celem, który przyświecał organizatorom było wyjście naprzeciw osobom, które zakończyły karierę zawodową i stworzenie im możliwości udziału w życiu kulturalnym, społecznym, w procesie edukacyjnym w zakresie różnych dziedzin wiedzy, realizacji osobistych zainteresowań oraz utrzymaniu sprawności psychicznej i fizycznej. Na koordynatora UTW z ramienia organizatora został powołany Sławomir Wyrosławski.

16 stycznia 2009 roku, w Państwowej Szkole Muzycznej w Chełmnie odbył się pierwszy wykład inauguracyjny, który miał bardzo uroczysty i szczególny charakter. Po wręczeniu legitymacji i indeksów przez Burmistrza Miasta Chełmna – Mariusza Kędzierskiego i Przewodniczącego Rady Miasta Chełmna – Waldemara Piotrowskiego, studenci wysłuchali wykładu prof. Janusza Staneckiego „Tradycje kolęd”, który przeplatały utwory w wykonaniu chóru Chorus Culmensis. Również tego dnia doszło do powołania pierwszej Rady Słuchaczy, w składzie: Maria Jaworska, Jolanta Pilarczyk, Jadwiga Kowalska i Bogumiła Sierko.

Rada Programowa wraz z Radą Słuchaczy organizują w każdym semestrze cykl ciekawych i różnorodnych wykładów. Studenci mają także możliwość uczestniczenia w licznych zajęciach fakultatywnych, na których miedzy innymi uczą się języków obcych, doskonalą znajomość obsługi komputera, realizują się artystycznie i dbają o swoją sprawność fizyczną. Uniwersytet stwarza również możliwość korzystania z szerokiej oferty kulturalnej miasta i regionu, poprzez liczne wyjazdy na koncerty, wystawy, spektakle teatralne, spotkania z ciekawymi ludźmi. Zadania te realizuje obecna Rada Słuchaczy w składzie: Mieczysław Majewski, Barbara Kalinowska-Rosińska, Halina Łapczyńska, Elwira Stożek oraz Paweł Sehnke.

Przez pięć lat działalności Uniwersytetu jego słuchacze mieli możliwość nawiązania nowych przyjaźni, uczestniczenia w życiu kulturalnym miasta i regionu, a przede wszystkim realizację swoich pasji i otwarcia na świat.

Więcej zdjęćKliknij aby powrócić do działu "Aktualności"

Wykonanie: A. Nowak